Bytová výstavba

Vždy hledáme urbanisticky citlivé řešení

Vytipované lokality osobně navštívíme a důkladně prozkoumáme. Hledáme elegantní k životnímu prostředí šetrné a urbanisticky citlivé řešení. Vnímáme lokalitu jako komplex vzájemně se doplňujících prvků, nikoli jako uzavřenou oblast.
Umístěním zelených střech na objektech se snažíme o navýšení zelených ploch v lokalitě, které by měly významně přispět k lepšímu životnímu standardu a zároveň při této formě řešení je omezeno vnímání hmot. Myslíme na pohodlné parkování a pokud je tomu situace nakloněna, počítáme i s elektromobilitou.

Volíme lokality s potenciálem pro perspektivní bydlení

K nejvýznamnějším faktorům pro zvolení lokalit k výstavě našich bytových domu patří poloha pozemku a jeho jasné určení v rámci zastupitelstvem schváleného a platného územního plánu města. Jako další je veřejně deklarovaný zájem města o rozvoj bytového fondu v rámci jím přijatého strategického plánu rozvoje. Neméně důležitým je potenciál města z mnoha pohledů, jako je předpokládaný rozvoje lokality. Hodnotíme ukazatele, mezi nimiž lze uvést oblast školství, zdravotnictví, místní a v oblasti etablovaný průmysl, infrastrukturu, občanskou vybavenost, složení obyvatelstva a v neposlední řadě životní prostředí.
Záměr naší společnosti je zejména uspokojení bytových potřeb spojených s veřejným zájmem o rozvoj města v intencích strategického plánu města a poptávkou po uspokojivém a dostupném bydlení.

 

Obchodní modely

Projekty